Narcistickí otcovia

Image

O narcistických matkách som písala nedávno a článok nájdeš tu:

https://nikdyviac.com/2021/11/17/narcisticke-matky/

Dnes si posvietime na narcistických tatkov. Generácia našich matiek bola prvou generáciou, ktorá sa otvorene priznávala k tomu, že v manželstvách dochádzalo k domácemu násiliu a boli tiež prvou generáciou, ktorá sa neštítila rozvodu, ako možnosti eliminácie domáceho násilia a vplyvu toxických otcov na svoje deti. 

Uplynulo 30+ rokov a svet sa zbláznil. Sociálne siete a selfie kamery podporujú rozvoj narcizmu aj u inak menej náchylných jedincov, pretože tí majú pocit, že vytvorenie ilúzie o sebe samom, je dostatočujúcim, na vytvorenie vzťahových väzieb.

Okrem toho, matky samoživiteľky nemajú možnosť svoje deti zrkadliť dostatočne (sú maximálne pracovne vyťažené, pretože otcovia nie sú schopní plniť si ani to minimum rodičovských povinností, ktoré po rozchode/rozvode majú a držia matky v nekonečnom limbe trestných oznámení a návratiek náhradného výživného) a striedavá starostlivosť, ako najväčší sociálny experiment tejto doby, prispieva k tvoreniu ďalšej generácie narcistických jedincov.

Image

Deti bez stáleho zázemia a jasne určených pravidiel pendlujú medzi dvomi domácnosťami s odlišným životným štýlom a nastavením pravidiel, kde sa rodičia snažia bojovať o ich priazeň.

V skorom školskom veku, keď u správne zrkadlenej osoby dochádza k dozrievaniu osobnosti a príprave na pubertu, u týchto detí dochádza maximálne tak k zmätku a emočnej nestabilite kvôli neustálym zmenám.

Žiaľ, náš legálny systém neráta s tým, že polovica rodičovskej jednotky trpí poruchou osobnosti a o striedavú starostlivosť žiada len za účelom zníženia výživného, psychického nátlaku a týrania matky. A tak si budeme deti pohadzovať ešte zo dve dekády, kým páni najmúdrejší neprídu na to, že sme zničili ďalšie dve generácie životov, a to aj bez svetovej vojny.

Akí sú narcistickí otcovia a aký majú na svoje deti vplyv?

Sú sebeckí, márnomyseľní, neznášajú dobre kritiku, vyžadujú dokonalosť a prepadajú zúrivosti.

Nikdy sa za svoje chovanie neospravedlňujú. Požrali všetku múdrosť sveta. Závery, ktoré ich choré hlavy vyprodukujú z minima informácií, su nemenné a bodajú ako dýka.

Image

Sú závislí a je úplne jedno, či na pozornosti, porne, chľaste, alebo drogách.

Cielene v partnerkách a deťoch vytvárajú spoluzávislosť.

Bažia po nezaslúženom uznaní, nastavujú celému okoliu opatrne vykonštruovanú realitu a zaťahujú do svojich manipulácií každého, kto im to dovolí. 

Dcéry narcistických otcov môžu mať pocit, že nikdy nedostanú dostatok pozornosti.
Synovia narcistických otcov môžu mať pocit, že sa im nikdy nedokážu vyrovnať.

Aby dieťa prežilo narcistického otca, malo by mať nízke očakávania a nikdy nedovoliť otcovi, aby určoval ich vlastnú sebahodnotu.

Keď sa zamyslíš nad vlastným otcom, hraničilo jeho sebavedomie s aroganciou? Je možné, že ťa vychoval niekto s narcistickými črtami? A ak áno, prečo je dôležité to zadefinovať a vedieť?

Image

Svoje rodiny berieme ako samozrejmosť – je to prirodzené. Každá rodina je miniatúrnym sociologickým experimentom s vlastným súborom nepísaných pravidiel, tajomstiev a nuansovaných vzorcov správania. Berieme našu mamu a otca ako samozrejmosť, akoby to tak muselo byť pre každého. Tvoj otec mohol byť narcista, ale ty si si mohla celé detstvo mysliet, že všetci otcovia sú ako on.

Tu je niekoľko znakov, že tvoj otec mal narcistické sklony alebo bol úplný narcista.

Otec bol sebecký a dosť márnomyseľný. Mal prehnaný pocit vlastnej dôležitosti, ktorý ho viedol k presvedčeniu, že je lepší a má právo len na to najlepšie.

Otec využíval ľudí pre svoje dobro. Zdalo sa, že mu všetci vychádzajú v ústrety, alebo to od nich aspoň očakával.

Otec bol charizmatický. Miloval byť v centre pozornosti a obdiv, ktorý si neustále vynucoval. 

Image

Nikto nemal takú fantáziu ako otec. Veľkoleposť je lákavá rovnako ako jeho predstavy o úspechu, prestíži a bohatstve. Svoje úspechy často zveličoval a jeho ambície a ciele hraničili s nereálnymi.

Otec neznášal dobre kritiku. Nič ho tak nedráždilo ako kritika; často ľudí, ktorí si s ním dovolili nesúhlasiť, vyškrtával zo svojho života alebo sa im snažil ublížiť.

Otcov hnev bol skutočne desivý. Rád a často reval a následne ťa presviedčal o tom, že je pre otca, muža prirodzené sa takto prejavovať.

Nie je. Ver mi. Takto sa prejavujú paviány so zapálenou riťou, nie muži. O paviánovi, ako spôsobe zvládania grey rock metódy v komunikácii s magorom, píšem v knihe Uzdravenie, ktorú kúpiš tu:

www.payhip.com/nikdyviac

Mohol byť odťažitý a nesympatický. Narcisti často ťažko prežívajú empatiu; často ignorujú a znehodnocujú to, ako sa ostatní cítia. Samozrejme, bol mimoriadne precitlivelý voči tomu, čo sám cítil. 

Otec bol neprítomný. Dostalo sa mu veľa zdrojov a uspokojenia mimo rodiny. Iní otcovia sa oveľa viac stretávali so svojimi rodinami. Navyše, túžil po vzrušení a zdalo sa, že ho viac zaujíma to, čo si o ňom myslia ostatní, než to, čo k nemu cítia jeho vlastné deti.

Otec s tebou robil, čo bavilo jeho. Ak teda s tebou náhodou trávil čas.

Image

Otec dbal na to, aby sa tebou mohol pochváliť pred publikom. Hneď ako publikum opustilo sálu, zmizla aj jeho pozornosť a chvála.

Nedával ti to, čo si potrebovala. Aj keď náhodou otec poskytoval všetko po materiálnej stránke, cítila si sa ukrátená, keď prišlo na jeho pozornosť a náklonnosť. Dostávali sa ti len sporadicky a iba vtedy, keď náhodou nemal nič lepšie na práci.

Ako detstvo s narcistickým otcom ubližuje deťom?

O vplyve narcistických rodičov píšem aj tu:

http://nikdyviac.com/2021/11/09/ake-su-deti-narcistov-v-dospelosti/

Dcéry narcistických otcov často opisujú ich výchovu ako emocionálne nedostatočnú

Nedostávalo sa im dosť pozornosti a o svoju priazeň museli bojovať s každým v okolí. Ako malé počúvali od otca, aké boli krásne a roztomilé. Časom sa tieto lichôtky zmenili na negatívne alebo pichľavé poznámky o váhe a výzore.

Image

Je dosť pravdepodobné, že si tieto naučené „fakty“ preniesli do dospelosti a veria im aj po tom, čo samé dosiahli v živote úspechy.

Vo vzťahoch sa často cítia zraniteľne a obávajú sa, že ich partner nahradí niekým iným. 

Úzkostlivo sa vyhýbajú záväzkom alebo preberajú narcistické črty ako prirodzené spôsoby udržiavania „bezpečných“ vzťahov.

Dcéra potrebuje obdiv svojho otca. Formuje jej to sebahodnotu a sebavedomie, utvrdzuje ju v nich a pomáha jej osvojiť si jej vlastnú výnimočnosť. Zdraví otcovia tento dar dávajú svojim dievčatám prirodzene. Sú pre nich výnimočnými a zaslúžia si ich lásku len preto, že sú.

Syn narcistického otca nikdy nemá pocit, že sa otcovi dokáže vyrovnať

Narcisti sú tak súťaživí, že dokonca súťažia s vlastnými deťmi. Svojho otca v jeho očiach syn nikdy neprekoná. Akokoľvek sa syn snaží otcovi ulahodiť a zaslúžiť si jeho pozornosť a hrdosť, vždy pre neho bude len druhotriednou ľudskou bytosťou a sklamaním.

Image

Rovnako ako dievčatá potrebujú byť zbožňované svojimi otcami, aby sa cítili uznané, aj chlapci potrebujú, aby im otec veril.

Ako teda prežiť narcistického otca?

V knihe Nikdy viac – Uzdravenie, som krok po kroku spísala cestu k uzdraveniu sa zo vzťahov s narcistami, ktorú možno využiť aj pri vzťahoch s rodičmi. Okrem toho, je v nej dodatok o spracovaní strát, podľa ktorého je nevyhnutné spracovať stratu detstva, rodiča, nádeje na krajšiu minulosť, odvahy, sebahodnoty, sebavedomia, lásky, ktorá z otcovej strany chýbala a akejkoľvek inej straty spôsobenej nedostatkom lásky a záujmu.

Nájdeš v nej tiež návod na určenie si bezpečných hraníc a vlajočky všetkých farieb, aby si narcistické, nebezpečné a toxické črty vedela rozoznať u ľudí okamžite po zoznámení, čo je celkom náročné, ak si vyrastala v toxickom prostredí, kde ti absolútne minimum pozornosti bol predkladané ako plnohodnotný vzťah a prejavy lásky.

Hlavu hore. Nakoniec to bude dobré. Ak to nie je dobré, ešte nie je koniec. 

Knihy NIKDY VIAC a NIKDY VIAC – Uzdravenie, kúpiš tu

http://www.payhip.com/nikdyviac

Kúpou kníh sa vďaka tebe pomoc dostane aj ženám, ktoré si ich momentálne nemôžu dovoliť, za čo ti patrí obrovské ĎAKUJEM.❤️‍🩹

Podporná FB skupina 

https://www.facebook.com/groups/794719044555927/

Náklady spojené s webom a činnosťou v podpornej skupine hradím z vlastného vrecka, a preto si vážim akúkoľvek formu pomoci. V prípade, že chcete moju činnosť podporiť finančným darom, môžete tak urobiť na náše číslo účtu.

SK35 1100 0000 0080 1724 0576

Image
Image
Image