O NÁS AKO POMÁHAME

Domáce násilie je závažným sociálnym fenoménom, ktorý výrazne poznačí obete a ich najbližšie okolie. Súčasný právny systém na Slovensku však doslova núti obete násilia opakovane dokazovať, že sa skutočne obeťami nedobrovoľne stali. Pokiaľ obeť nevie dokázať, že týranie je dlhodobé a stupňujúce sa (nedostatok dôkazov, nedostatočný psychologický alebo lekársky posudok), obeť sa nevie dovolať spravodlivosti a ostáva bez pomoci. Je dôležité si uvedomiť, že domáce násilie nezačína vraždou. Nanešťastie mnoho ľudí si práve toto stále neuvedomuje.

Preto sú cieľovou skupinou občianskeho združenia najčastejšie obete jedincov vykazujúcich črty porúch osobnosti klastra B, alebo s poruchami osobnosti Klastra B.   Podľa najnovších prieskumov je osôb, ktoré majú túto poruchu osobnosti približne 1-2%, osôb s narcistickými, psychopatickými, sociopatickými a histriónskymi tendenciami je 15-20%.

V rámci Občianskeho združenia Nikdy Viac sme aktívni už v prvej línii ako je terénna sociálna práca, pomoc so zastupovaním  na súdnych procesoch, asistencia v úlohe dôverníka pri komunikácii s ÚPSVAR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), kuratelou, či políciou, poskytujeme pomoc s oddlžovaním v spolupráci s oddlžovacími centrami, sme nápomocní pri psychodiagnostike, pomáhame pri odchode, rozchode, rozvode, alebo v porozvodovom období. Spolupracujeme so sieťou bezpečných azylových domov pre obete násilia. 

V RÁMCI OZ NIKDY VIAC POSKYTUJEME OBETIAM NÁSILIA

Poskytujeme komplexné služby na jednom mieste v závislosti od procesu odpútania sa, v ktorej sa obeť nachádza.

Image
  • Podporná skupina: Podpora nielen individuálnu, ale podpora celej skupiny, pretože len v prípade, že obeť cíti bezpodmienečné prijatie a porozumenie, je schopná zdieľať svoje skúsenosti a následne prijať pomoc.
  • Mentoring: Pomoc formou edukácie v danej oblasti, individuálne konzultácie a mentoring v ktorých krok za krokom sprevádzame obete cestou k uzdraveniu a aj prijatiu samých seba k autenticite, nastavovaní si hraníc.
  • Právne poradenstvo: Pomoc so zastupovaním pred súdmi a pred štátnymi orgánmi, obhajobu v prípravnom konaní aj právnom pojednávaní.
  • HR koučing, pracovné poradenstvo: Pomáhame obetiam opätovne sa postaviť na nohy formou individuálneho koučingu v pracovnej oblasti, vytváraní CV, pomoci pri hľadaní práce, zadefinovaní pracovnej oblasti a následnom sieťovaní v rámci celého Slovenska, aby sa obeť dokázala čo najskôr zamestnať a tým pádom opätovne postaviť finančne na nohy. Počas prvých mesiacov zamestnania, vytvárame podporné prostredie.
  • Finančné poradenstvo: Realizujeme kurzy a vzdelávanie v oblasti základnej finančnej gramotnosti, pomoc s oddlžením v spolupráci s oddlžovacími centrami, či individuálnymi konzultáciami. Realizujeme Individuálne stretnutia a pomoc pri nastavení príjmov a výdavkov v domácnosti. Prednášky a vzdelávanie sa v oblasti odškodňovania.
  • Psychodiagnostika: Poskytujeme konzultácie a spoluprácu s psychológmi v rámci SR a zahraničia, aby boli schopní obeť vrátiť do reality a v novonastavenej realite jej dokázali pomôcť k tomu, aby bola opäť slobodná. Nakoľko životom v takýchto vzťahoch netrpia len ženy, ale aj deti, na tie sa plánujeme v budúcnosti zamerať a tým pádom dokážeme v ďalších generáciách zvrátiť dopad ignorancie tejto a predošlých generácií.
  • Azylový dom: Ubytovanie obetí v bezpečných azylových domoch po celej SR, vlastný azylový dom, spolupráca so sieťou azylových domov.

Naša misia

Našou misiou, víziou a zároveň aj cieľom je pomoc obetiam k svojpomoci, (znovu)nadobudnutiu autonómie a s nasmerovaním na cestu k uzdraveniu sa z multigeneračnej traumy, ktorá zapríčiňuje naučenú bezmocnosť a spoluzávislosť. Tá totiž priamo ohrozuje naše ďalšie generácie.

Poskytujeme obetiam komplexnú starostlivosť  v ich najzraniteľnejšom období a procese uzdravovania sa.

Naša misia

Obeťou sa môžu stať i muži Pomáhame aj im

Image